Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - srpen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen 2019 - srpen 2020 a počet transakcí za měsíc srpen 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS srpensrpen Měsíční statistika AIS 1srpen Měsíční statistika AIS 2srpen počet transakcí po dnechsrpen počet transakcí po měsících