Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - červen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2019 - červen 2020 a počet transakcí za měsíc červen 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS červen

červen Měsíční statistika AIS 1červen Měsíční statistika AIS 2červen počet transakcí po dnechčerven počet transakcí po měsících