Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - květen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2019 - květen 2020 a počet transakcí za měsíc květen 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS květen

Květen Měsíční statistika AIS 1

Květen Měsíční statistika AIS 2

Květen počet transakcí po měsících

Květen počet transakcí po dnech