Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - duben 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben 2019 - duben 2020 a počet transakcí za měsíc duben 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS duben

Duben Měsíční statistika AIS 1

Duben Měsíční statistika AIS 2

Duben počet transakcí po měsících

Duben počet transakcí po dnech