Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - březen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2019 - březen 2020 a počet transakcí za měsíc březen 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS březen

Březen měsíční statistika AIS 1

Březen měsíční statistika AIS 2

Březen počet transakcí po měsících

Březen počet transakcí po dnech