Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  prosinec 2019 - únor 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období únor 2019 - únor 2020 a počet transakcí za měsíc únor 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS únor

únor Měsíční statistika AIS 1

únor Měsíční statistika AIS 2

únor počet transakcí po měsících

únor počet transakcí po dnech