Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  listopad 2019 - leden 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2019 - leden 2020 a počet transakcí za měsíc leden 2020 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS leden

Leden Měsíční statistika AIS 1

Leden Měsíční statistika AIS 2

Leden počet transakcí po měsících

Leden počet transakcí po dnech