Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - prosinec 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2018 - prosinec 2019 a počet transakcí za měsíc prosinec 2019 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS prosinec

prosinec Měsíční statistika AIS 1

prosinec Měsíční statistika AIS 2

prosinec počet transakcí po měsících

prosinec počet transakcí po dnech