Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - listopad 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2018 - listopad 2019 a počet transakcí za měsíc listopad 2019 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS listopad

listopad Měsíční statistika AIS 1

listopad Měsíční statistika AIS 2

Listopad počet transakcí po měsících

Listopad počet transakcí po dnech