Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - září 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2018 - září 2019 a počet transakcí za měsíc září 2019 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS září

Září Měsíční statistika AIS 1

Září Měsíční statistika AIS 2

Září počet transakcí po dnech

Září počet transakcí po měsících