Končící služba k 31.10.2023  Název končící služby  Nahrazující služba  Název nahrazující služby
 E01  robVlozObyvatele  E274  robVlozObyvatele2
 E02  robZmenObyvatele  E275  robZmenObyvatele2
 E183  robOverHromadneAIFO    E279  robOverHromadneAifo2

Podrobné popisy všech služeb naleznete zde.

Ve dnech 22.9.2023 až 24.9.2023 dojde k implementaci nové certifikační autority ISZR vydávající certifikáty agendovým informačním systémům (AIS) pro přístup do Informačního systému základních registrů a Informačního systému sdílené služby.

Žádosti o vydání certifikátů pro AISy v aplikaci RAZR lze podávat od 8:00 hod. 25.9.2023.

Nová certifikační autorita používá větší délku šifrovacího klíče 3072 bitů.

Číst dál …

Od 20.9.2023 do 22.9.2023 nebude možné v aplikaci RAZR podávat žádosti o vystavení certifikátů pro agendový informační systém (AIS), a to z důvodu přechodu na novou certifikační autoritu vydávající certifikáty pro AISy. Ostatní žádosti týkající se změny IP adres, agend a změn kontaktních údajů, lze v aplikaci RAZR v tomto období podat.

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace do základních registrů a komunikace prostřednictvím ISSS bude zachována.

Číst dál …

Dne 16.9.2023 od 14:00 do 17.9.2023 20:00 bude provedena odstávka produkčního prostředí systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.
V uvedeném termínu nebudou dostupné základní registry v daném prostředí, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Digitální a informační agentura dne 29.6.2023 nasadila novou webovou službu vnějšího rozhraní ISZR pro reklamaci údajů v registru osob (E311 – iszrReklamujUdajeRos2).

Služba umožňuje oproti stávající službě E63 reklamovat referenční údaje o:

  • datu narození statutárního zástupce a angažované osoby
  • doručovací adrese u sídla
  • doručovací adrese u provozovny

Číst dál …

Upozorňujeme na ukončení možnosti používání vybraných služeb RPP k 30.11.2023. Od tohoto data budou moci uživatelé používat pouze nové verze těchto služeb.

Podrobné popisy služeb naleznete zde.

pdfPrehled_ukonceni_sluzeb_RPP.pdf99.19 KB08/06/2023, 07:06

Číst dál …