Ve 3. čtvrtletí 2019 dojde k realizaci změny v chování služeb ISZR, v rámci které bude u většiny eGON služeb vyžadováno naplnění položky SeznamUdaju. 

Primárním cílem těchto úprav a změn v implementaci je zavedení omezení nadužívání údajů ze základních registrů a připojených agendových informačních systémů, jak s ohledem na zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, v aktuálním znění, tak s ohledem na aplikaci nařízení GDPR.

Proto bude na eGON rozhraní ISZR zavedeno technické omezení pro využívání údajů, které nedovolí konzumentům referenčních údajů vedených v základních registrech využívat dosavadní chování, kdy v případě neuvedení explicitního požadavku na rozsah využívaných referenčních údajů, jsou vydány referenční údaje v rozsahu, na které má žadatel zákonná oprávnění tak, jak jsou vedena v Registru práv a povinností.

V příloze je pracovní verze dokumentu specifikujícího změny ve volání služeb ISZR v souvislosti s povinným vyplňováním SeznamUdaju a xls s detailní specifikací požadovaných údajů pro každou službu.

Tyto dokumenty uveřejňujeme s předstihem, abychom dali dostatek času správcům a vývojářům AIS se na tyto změny připravit. Připomínáme ale, že se jedná o pracovní verzi, která se může od finální verze v budoucnu nasazené na testovací a produkční prostředí lišit.

pdfISZR_-_Povinné_naplnění_SeznamUdaju_v.1.05.pdf1.15 MB

xlsxVyplnovani_SeznamUdaju_po_sluzbach_20191003.xlsx35.59 KB