V ZR ROS je již delší dobu implementována funkcionalita, která nyní začíná být plně využívána. V tomto kontextu byl již několik verzí nazpátek v xsd (04/2022) zaveden element IcoKontrola, který se typicky využívá v response pro návrat hodnot pro osoby, ať již PO či PFO. V předchozích verzích se naplno nevyužívalo této funkcionality, takže se tento element ve výstupech neobjevoval. Nyní se jeho plnění již stává součástí připravované verze ROS, takže v prostředí ČSÚ TEST se již nějakou dobu objevuje v response vyplněný. Z pohledu ROS se nejedná o novou funkcionalitu, protože tento element byl v xsd publikován již dříve a na jeho existenci by měly být agendy přistupující do ROS připraveny.

 

 

Bylo již zaregistrováno několik případů, kdy při testování aplikací byly nahlášeny problémy, které ve svém důsledku souvisí s výskytem elementu IcoKontrola a které se projevují typicky tím, že v response jsou jakoby neúplná data. Typicky se to dá poznat např. na elementech CasZmeny a Idzmeny, které de facto nejsou vyplněny, respektive jsou vyplněny "nulovými" hodnotami a ne skutečnými, viz příklad:

<CasZmeny xmlns="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosDotazyTypy:v1">0001-01-01T00:00:00</CasZmeny>

<IdZmeny xmlns="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosDotazyTypy:v1">0</IdZmeny>

 

Doporučujeme tedy všem agendám a příslušným AIS prověřit, že používají ve svých službách aktuální poskytované api

zipegon_20230930.zip

 

Na produkci bude funkcionalita včetně naplnění elementu aktivována 1.7.2024.