Certifikáty vydané pro agendové informační systémy (AIS) certifikační autoritou Informačního systému základních registrů Správy základních registrů (ISZR SZR) v období od 1.4.2023 do 20.9.2023 budou k 28.12.2023 zneplatněny.

Z tohoto důvodu žádáme o podání žádosti o vystavení certifikátu novou certifikační autoritou ISZR Digitální a informační agentury (DIA) pro AISy, kterých se tato skutečnost týká, a to nejpozději do 20.12.2023 a do 27.12.2023 naimplementovat nové certifikáty do AISů.

 

Správcům dotčených AISů byla tato informace odeslána do datových schránek dne 26.10.2023 a zároveň i na emailové kontakty registrované v aplikaci RAZR. 

Pro generování technické části žádosti o certifikát můžete využít novou aplikaci, která je včetně manuálu zde:  GeneratorCertRAZR.

Pro případné dotazy k podávání žádostí o certifikát a nové certifikační autoritě ISZR DIA máte k dispozici Informační linku pro uživatele služeb základních registrů: 227 023 499 - pracovní dny 7:00 -18:00 hod.