Ve dnech 22.9.2023 až 24.9.2023 dojde k implementaci nové certifikační autority ISZR vydávající certifikáty agendovým informačním systémům (AIS) pro přístup do Informačního systému základních registrů a Informačního systému sdílené služby.

Žádosti o vydání certifikátů pro AISy v aplikaci RAZR lze podávat od 8:00 hod. 25.9.2023.

Nová certifikační autorita používá větší délku šifrovacího klíče 3072 bitů.

Pro generování technické části žádosti o certifikát můžete využít novou aplikaci, která je na požadovanou délku nastavena. Aplikaci pro generování technické části žádosti, včetně manuálu, naleznete zde: PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM


Vygenerovanou technickou část žádosti následně vložíte do aplikace RAZR.

V případě, že pro Váš AIS bude vydán certifikát novou certifikační autoritou ISZR je nutné přidat kořenové a mezilehlé certifikáty nové certifikační autority mezi důvěryhodné certifikáty do Vašeho systému. Certifikáty původní certifikační autority ponechte mezi důvěryhodnými certifikáty. Certifikáty nové certifikační autority jsou ke stažení zde:

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou ISZR nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace s těmito certifikáty do základních registrů a komunikace prostřednictvím rozhraní ISSS bude zachována do doby jejich exspirace.