Od 20.9.2023 do 22.9.2023 nebude možné v aplikaci RAZR podávat žádosti o vystavení certifikátů pro agendový informační systém (AIS), a to z důvodu přechodu na novou certifikační autoritu vydávající certifikáty pro AISy. Ostatní žádosti týkající se změny IP adres, agend a změn kontaktních údajů, lze v aplikaci RAZR v tomto období podat.

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace do základních registrů a komunikace prostřednictvím ISSS bude zachována.

Další informace k nové certifikační autoritě budou zveřejněny na webu https://www.szrcr.cz/cs/ v sekci Novinky a informace a Správci a vývojáři, dále v Servis Desk Manager https://portal.szrcr.cz/ a na úvodní straně aplikace RAZR. Požádáme Vás o sledování nově zveřejněných informací ohledně nové certifikační autority během následujícího období.