Od 1. dubna 2023 přebírá Digitální a informační agentura působnosti Správy základních registrů v oblasti základních registrů a elektronické identifikace na základě zákona č. 471/2022 Sb. Správcem informačního systému základních registrů (ISZR), informačního systému sdílené služby (ISSS) a národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) se stane Digitální a informační agentura. 

V této souvislosti Vám oznamujeme, že vydané certifikáty agendovým informačním systémům pro přístup do ISZR a ISSS zůstávají nadále platné. K jejich výměně bude docházet postupně po vydání nové certifikační autority, a to standardním procesem přes aplikaci RAZR. O této skutečnosti budete informováni. Internetové stránky SZR zůstávají prozatím zachovány, než budou přesunuty na web Digitální a informační agentury. Veškerá dokumentace k provozu a připojení k ISZR a ISSS zůstává platná a bude postupně upravena.

Všechny funkce portálu NIA - Identita občana zůstávají zachovány. Pokud jste držiteli identifikačních prostředků NIA ID a Mobilního klíče eGovernmentu, jejich správu přebírá rovněž Digitální a informační agentura. Prostředky vydané do 31. března 2023 Správou základních registrů zůstávají nadále plně funkční a není je třeba obměňovat.