Doklady bez strojově čitelných údajů byly za AISOP a AISCD zapsány do ROB (pouze občané ČR, u cizinců bude zapsáno v průběhu 3.Q 2022).

Formát dokladů bez SČÚ v dotazech ROB je:

  • Občanský průkaz bez SČÚ

      <Doklad xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1">

              <Cislo xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">NNNNNNSSSS</Cislo>

              <Druh xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">OP</Druh>

      </Doklad>

Kde NNNNNN je číslo dokladu (vždy 6 znaků-číslic, u kratších na začátku doplněných 0) a SSSS je série (série u některých OP má jen dva znaky - pak jen SS, u jiných dva znaky a dvě číslice – pak SSSS)

  • Cestovní doklad bez SČÚ

      <Doklad xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1">

              <Cislo xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">NNNNNNN</Cislo>

              <Druh xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">CA</Druh>

      </Doklad>

Kde NNNNNNN je číslo dokladu (vždy 7 znaků-číslic, u kratších na začátku doplněných 0)

Uvádíme příklady:

      <Doklad xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1">

              <Cislo xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">123456AA21</Cislo>

              <Druh xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">OP</Druh>

      </Doklad>

      <Doklad xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1">

              <Cislo xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">001234AA</Cislo>

              <Druh xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">OP</Druh>

      </Doklad>

      <Doklad xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1">

              <Cislo xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">0123456</Cislo>

              <Druh xmlns="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1">CA</Druh>

      </Doklad>