Od 31.1.2022 v souladu s § 10 zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a změně dalších zákonů je ROS rozšířen o kontaktní údaje osob (e-mail nebo telefon).
Zápis, změnu a výmaz těchto údajů mohou provádět přímo zástupci osob (podnikatelé, statutární zástupci a další angažované osoby) prostřednictvím portálu věřené správy za pomoci nové služby rosZapisKontaktniUdaje.

Změny kontaktních údajů u osoby jsou součástí notifikace změn ROSu a jsou dostupné notifikační službou ROS rosCtiZmeny (při uvedení prvku KontaktniUdaje v SeznamUdaju v části služby AutorizaceInfo).

Publikace kontaktních údajů poskytují služby (XSD služeb byla doplněna o nepovinné datové struktury pro kontaktní údaje, kompatibilní změna služeb):
rosCtiIco2
rosCtiAifo2
rosCtiSeznamIco2
rosCtiPodleUdaju2
v případě, že v SeznamUdaju v části služby AutorizaceInfo je uveden prvek KontaktniUdaje.

Zároveň od stejného termínu již služby rosCtiSeznamIco a rosCtiSeznamIco2 nevrací seznam nenalezených IČO „NenalezenaIco“ a chybu.
Služby vrací pouze seznam nalezených osob „NalezeneOsoby“. Nemá vliv na XSD.