Od 1. 1. 2021 došlo v souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ke změnám některých služeb RÚIAN a ke změně struktury dat RÚIAN.

Hlavní legislativní změnou u nové verze bylo vypuštění údaje „Kraj1960“

Služba E36 RuianCtiAdresu byla nahrazena službou E251 RuianCtiAdresu2, kde není žádný dopad na zrušený kraj, protože nejvyšším vraceným prvkem je okres

Ve službě E36 je výstup změněn pouze pro Prahu, kdy Mop (městský obvod Praha) byl nahrazen Opk (obvod Prahy kód)

Podrobné info zde: pdfZměny_RÚIAN_-_dopad_do_webových_služeb_ISZR.pdf219.86 KB