V sekci Důležité dokumenty byla publikována nová verze katalogu eGon služeb základních registrů. V aktuálním katalogu došlo k aktualizaci popisů služeb RÚIAN a ISÚI verze V1 a V2 s ohledem na plánované ukončení služeb V1 k 31. prosinci 2022. Změna je v doplnění doby platnosti služby a uvedení nahrazující služby, nikoli v popisu samotném. Současně došlo k doplnění těchto informací i v dokumentech Podrobných popisů služeb, které jsou dostupné zde.