V souvislosti s implementací požadavků zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, který vejde v účinnost 1. 1. 2021, dojde ke změnám ve vybraných službách RÚIAN a ISÚI.

Přehled změn vyplývajících ze zákona:

  • zrušení krajů vedených podle zákona č. 36/1960 Sb.
  • přejmenování „městských obvodů“ (MOP) na území hl. m. Prahy na „obvody“
  • územně správní členění státu bude založeno na linii: Obec -> POU -> ORP -> Okres -> VÚSC

Dopady do webových služeb základních registrů

Některé eGON služby budou bez náhrady zrušeny, u dalších potom dojde k vytvoření druhé verze. Předpokládáme, že služby budou po dobu minimálně 12ti-měsíců od oznámení na webu SZR, respektive jejich vystavení v „Katalogu eGON služeb“, dostupné současně v nynějších (v1) i v nových (v2) strukturách.

  • Následující služby budou zrušeny bez náhrady:

o   E34e RuianVyhledejPrvekKraj

o   E35e RuianCtiPrvekKraj

o   E67e IsuiCtiPrvekKrajKDatu

  • U následujících služeb se předpokládá nekompatibilní změna, stávající služby (v1) budou nahrazeny novými (v2) při zajištění 12ti-měsíčního souběhu:

o   E34 RuianVyhledejPrvek

o   E35 RuianCtiPrvek

o   E36 RuianCtiAdresu

o   E67 IsuiCtiPrvekKDatu

o   A28 RuianCtiProRob

Nové XSD definice služeb a jejich popisy jsou k dispozici na webových stránkách RÚIAN.

Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

  • Odstranění elementů pro zrušení vazeb: Okres - Kraj_1960, ORP - VÚSC
  • Přidání elementů pro doplnění vazeb: ORP – Okres
  • Vazba Obec – Okres bude zachována (vzhledem k výjimkám podle §7 odst. 3 výše uvedeného zákona).
  • Veškeré elementy, typy, komentáře a názvy u XSD souborů používaných u informačních služeb budou upraveny tak, že text MOP v nich bude nahrazen textem ObvodPrahy (např. <MopKod> na <ObvodPrahyKod>). Součástí úpravy budou i úpravy všech referencí.
  • Názvy operací ve wsdl RuianCtiPrvek, RuianVyhledejPrvek a IsuiCtiPrvekKDatu obsahující MOP budou upraveny tak, aby nově obsahovaly text ObvodPrahy.

Nasazení služeb na testovací prostředí základních registrů se předpokládá v průběhu listopadu 2020. Nasazení služeb na produkční prostředí základních registrů předpokládáme v prosinci 2020, datové změny v ISÚI respektive RÚIAN k 1. 1. 2021.

Podrobnější informace naleznete na webu RÚIAN. Případné dotazy související s výše uvedenými změnami služeb RÚIAN zasílejte přes Kontaktní formulář Helpdesk na podporu ČÚZK.