V sekci Důležité dokumenty byla publikována nová verze katalogu eGon služeb základních registrů. Oproti předchozí verzi došlo k oznámení o ukončení činnosti služby E41 (IsknCtiVlastniky) k datu 31.08.2021 a o její náhradě službou E238 (IsknCtiVlastniky2). Dvanáctiměsíční souběh obou služeb je ze strany ČÚZK zajištěn.

Služba E238 isknCtiVlastniky2 vrací seznam vlastníků nemovitostí (fyzické a právnické osoby) a jejich spoluvlastnické podíly. Oproti verzi služby E41 isknCtiVlastniky navíc zahrnuje i případy, kdy je nemovitost vlastněna jinou nemovitostí (nadřazená nemovitost v rámci konceptu přídatného spoluvlastnictví). Služba na výstupu obsahuje rozšířenou strukturu VlastnikType, která pro vlastníka, kterým je nemovitost, uvádí rekurzivně její vlastníky, opakovaně až do úrovně koncových oprávněných subjektů. Odpověď služby E238, na rozdíl od E41, také obsahuje charakteristiky oprávněných subjektů (CharOSKod, charOSNazev).