Jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. O tom, že je v tom úspěšná, svědčí nejen více než dvě a čtvrt miliardy transakcí, které dosud základní registry provedly, ale i získání certifikátů potvrzujících úroveň poskytovaných služeb podle mezinárodních standardů a norem ISO/IEC. 

Správa základních registrů aktuálně prošla novými audity pro tři klíčové oblasti poskytovaných služeb. Pro svůj systém managementu bezpečnosti informací získala opět certifikát shody s normou ISO/IEC 27001:2013 pro oblast správy a provozu IT systémů. Dále SZR znovu získala certifikát shody s normou ISO/IEC 20000-1:2011 pro svůj systém managementu poskytování  ICT služeb organizace, konkrétně pro správu a podporu provozu IT systémů.

Nově pak získala certifikát shody s požadavky normy ISO 9001:2015 pro systém managementu kvality pro oblast správy a podpory provozu IT systémů. „Získání certifikace pro systém managementu kvality organizace je výsledkem dlouhodobé práce a vysoké úrovně služeb, kterou Správa základních registrů poskytuje už po celou dobu sedmiletého provozu základních registrů.“ komentoval výsledky auditů manažer kvality Správy základních registrů Ing. Roman Czendlik.

ISO20000 1 20111

ISO 9001 2015