V testovacím prostředí ZR byla nasazena upravená verze přenosu oprávnění jednotlivých AIS a OVM na data ZR mezi RPP a ISZR a jejich aplikace při kontrole oprávnění v ISZR. Nasazení nové verze umožňuje rozšířit rozsah předávaných údajů o oprávnění kromě ZR i na položky spolupublikujících AIS (AISEO, AISOP, AISDC, AISC) a začít tak v RPP kompletně řídit oprávnění na všechny údaje vydávané eGON službami včetně kompozitních. Zároveň úprava optimalizuje a zkracuje dobu nutnou pro export oprávnění z RPP a jejich import do ISZR.

Žádáme všechny OVM, aby v následujících dnech do 16.7.2021 provedly kompletní kontrolu fungování svých AIS v testovacím prostředí a ověřily zejména, že obdržené údaje jsou v souladu s jejich skutečnými oprávněními (zda jsou v RPP nastavená oprávnění správná, jsou shodně přenesena do ISZR a ISZR je korektně aplikuje při kontrolách). V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či rozdílů kontaktujte SD SZR.