Ohledně zpřístupnění nového veřejného údaje fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, ohlašovatel agendy musí přeregistrovat čerpající agendu, prostřednictvím které využívají orgány veřejné moci (dále jen „OVM“)/soukromoprávní uživatelé údajů (dále jen „SPUÚ“) nový veřejný údaj.

V případě rozšíření skladby údajů v registru osob o nový veřejný údaj o fyzické osobě zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, tak OVM/SPUÚ vyčkají, až jim do datové schránky z Ministerstva vnitra dorazí oznámení o přeregistraci* agendy (té agendy, ve které údaje z registru osob čerpají), následně by si měly ve svém zájmu zkontrolovat v registru práv a povinností (prostřednictvím RPP AIS Působnostního), že na údaj mají skutečně po novém přeohlášení v agendě nárok a pokud ano, tak mohou využívat nové služby registru osob a čerpat jimi v dané agendě nový údaj o fyzické osobě zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby.

AIS RPP Působnostní

Změna vybraných služeb ROS:

*Přeregistraci agendy vykonává ohlašovatel, tj. ústřední správní úřad. OVM/SPUÚ tak může maximálně vznést podnět ohlašovateli, že by měl přeregistrovat agendu, pokud tak sám již neučinil. Ohlašovatel dostává avízo do datové schránky z Ministerstva vnitra o změně zdrojové agendy A102: Základní registr – registr osob, ve které přibyl nový veřejný údaj.