Upozorňujeme, že  od 1. 3. 2021 již bude v rámci obdržených výstupů položka „Adresa úřadu“ vždy součástí údajů o adrese. Tato změna může mít vliv, pakliže obec zpracovává zaslaný výstup ve formátu .txt elektronicky prostřednictvím informačního systému, neboť položka č. 12 „Adresa_Uradu“ bude ve výpisu nově vždy. Při ručním zpracování výstupu a postupu dle manuálu se uživatelů změna nedotkne.

Postup při využívání údajů z Registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel jednotlivými obcemi je popsán v tomto manuálu pro obce: pdfManuál pro obce - Využívání údajů z ROB a ISEO.pdf2.5 MB16/03/2021, 14:20