Dne 30. 7. 2015 spustila Správa základních registrů na základě požadavku správce registru osob (Českého statistického úřadu) vydávání upravených výpisů referenčních údajů z registru osob (dále jen ROS).

Úprava reflektuje skutečnost, že u právnických osob a orgánů veřejné moci v ROS  podle zákona o základních registrech neexistují žádné neveřejné referenční údaje. Proto je od uvedeného data k dispozici o těchto osobách pouze jeden typ výpisu – „Veřejný výpis údajů z registru osob“. O tento druh výpisu může požádat kdokoliv.

Vzor veřejného výpisu údajů z ROB.pdf Vzor veřejného výpisu údajů z ROS.pdf (67,79 KB)

Neveřejné referenční údaje se vyskytují pouze u podnikajících fyzických osob. Z tohoto důvodu je pro tyto subjekty údajů k dispozici „Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob. Tento výpis  oproti veřejnému výpisu údajů z ROS obsahuje údaje o jméně a příjmení podnikající fyzické osoby a jeho adresy pobytu. O tento výpis může žádat pouze subjekt údajů - podnikající fyzická osoba, o které jsou v ROS údaje vedeny.

Vzor neveřejného výpisu údajů podnikající fyzické osoby z ROB.pdfVzor neveřejného výpisu údajů podnikající fyzické osoby z ROS.pdf (233,70 KB)   

Vlastníci datových schránek mohou o uvedené výpisy požádat elektronicky vyplněním a odesláním formuláře na CzechPOINT@home " style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 6, 87); text-decoration: underline;">portálu veřejné správy  nebo kdokoliv pak osobně na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT. Vydání ověřeného výpisu na kontaktním místě Czech POINT je zpoplatněno částkou 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další stránku podle zákona o správních poplatcích. Poskytnutí výpisu do datové schránky je oproti tomu bezplatné.

Pro orgány veřejné moci, které pro přístup k údajům v ROS využívají rozhraní Czech POINT@office je nově k dispozici „Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci“, který obsahuje všechny referenční údaje k požadované osobě včetně identifikace úřední osoby, agendy a činnostní role, ve kterých přístup k údajům učinila.

Vzor výpisu údajů z ROB pro orgány veřejné moci.pdf Vzor výpisu údajů z ROS pro orgány veřejné moci.pdf (273,97 KB)

V rámci úpravy byl odstraněn problém, kdy výpis nebyl vydán z důvodu neplatných referenčních vazeb do registru obyvatel nebo registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Nová verze výpisu obsahuje text "Neplatná vazba ROB" nebo "Neplatná vazba RUIAN" s poslední známou adresou.

Informace o tom, které referenční údaje jsou vedeny v registru osob.