Počínaje dnem 28. 1. 2016 budou právnickým osobám a podnikajících fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, zdarma zasílány výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 5: Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.

Pokud dojde ke změně některého údaje dotčené právnické nebo podnikající fyzické osoby vedeného v registru osob, obdrží tato osoba do datové schránky výpis s názvem „Výpis referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje“, který bude obsahovat všechny údaje, které o ní registr osob vede. Pro adresáta má výpis pouze informativní charakter a slouží mu pouze ke kontrole údajů vedených v registru osob. V žádném případě není nutné jej někam zasílat nebo na něj reagovat.

V případě, že některý z referenčních údajů není v souladu se skutečným stavem, je potřebné se obrátit na editora příslušného údaje (seznam editorů údajů ROS ). Nesprávně zapsaný údaj do ROS lze reklamovat standardním způsobem. Český statistický úřad ani Správa základních registrů nemají oprávnění měnit údaje v registru osob.

Český statistický úřad