Na Správu základních registrů se obracejí uživatelé aplikace Úřadu práce ČR Evidence náhradního plnění (dále jen „ENP“), kteří se snaží registrovat jako kvalifikovaní poskytovatelé podle zákona o elektronické identifikaci. Tato role je ale určena pro poskytovatele online služeb, kteří chtějí využívat služby zaručené identifikace svých klientů.

V tomto případě je tou službou ENP a kvalifikovaným poskytovatelem je Úřad práce ČR. Uživatelé ENP při přihlašování musí prokazovat svoji totožnost prostřednictvím „kvalifikovaného systému elektronické identifikace“.

To je možné buď prostřednictvím přihlášení oprávněné osoby do datové schránky (fyzické, podnikající fyzické nebo právnické osoby) nebo identifikačním prostředkem napojeným na národní bod (eidentita.cz).

Screenshot přihlášení do aplikace Evidence náhradního plnění

Pro přístup do ENP národní bod (eidentita.cz) nabízí možnost přihlášení pomocí občanského průkazu s čipem nebo prostřednictvím přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu portálu eidentita.cz (uživatelské jméno, heslo, jednorázový SMS kód)

Screenshot výběru identifikačního prostředku na portálu eidentita.cz

Přihlášení pro poskytovatele služby na portálu eidentita.cz je určeno pouze pro poskytovatele online služeb a portálů, které využívají služby zaručené identifikace, nikoliv pro uživatele těchto služeb včetně ENP.

Screenshot domovské stránky portálu eidentita.cz

Správa základních registrů provozuje národní bod pro identifikaci a autentizaci, který zprostředkovává ověření identity uživatelů mezi poskytovateli identitních prostředků a poskytovateli služeb. Podmínky a rozsah předávaných údajů nutných pro ztotožnění uživatele si stanovuje poskytovatel služby (v případě ENP Úřad práce ČR).