Dne 3. 1. 2022 proběhne nasazení nového podpisového certifikátu NIA na produkční prostředí. Dle implementace řešení jednotlivých kvalifikovaných poskytovatelů je třeba na to příslušným způsobem reagovat.

Pokud si kvalifikovaný poskytovatel nehlídá změny v metadatech automaticky, je třeba, aby si ručně načetl novou konfiguraci po nasazení nového certifikátu. Veřejná část nově nasazeného podpisového certifikát NIA bude publikován v rámci metadat NIA na adrese: https://nia.identitaobcana.cz/fpsts/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml.

Nový certifikát bude nasazen a k dispozici v metadatech 3.1.2022 ve 20:00 hod.“