Nově vydaná verze obslužné aplikace eObčanka - identifikace přináší nový bezpečnostní prvek při přihlašování k online službám – tzv. robohash. Nasazení robohashe na základě podnětů uživatelů nahrazuje původní těžko zapamatovatelný identifikátor každé jednotlivé přihlašovací operace. 

Obslužná aplikace eObčanka - identifikace instalovaná v počítači nebo mobilním zařízení uživatele se spouští v procesu přihlašování eObčankou k online službě. Uživatel má možnost zkontrolovat, že stránka uživatele skutečně otevřela danou aplikaci a že se o to nepokusila podvržená stránka. V minulosti to bylo možné podle kódu označovaného jako ID transakce. Kódy byly dlouhé a kontrola proto obtížná. V nové verzi se tento kód zkrátil a je z něj generován obrázek kresleného robota, který je unikátní pro každou transakci. Podle shody jeho grafické podoby v okně aplikace a na webovém rozhraní Identity občana má každý jednoduše kontrolu nad bezpečností přihlašovacího procesu. 

Aplikace eObčanka - identifikace po každém spuštění ověřuje aktuálnost verze, v případě nutnosti aktualizace na to uživatele upozorní. Novou verzi je možné stáhnout na adrese  https://info.identitaobcana.cz/Download/.  

robohash