Pro zaručené prokazování totožnosti při přihlašování k online službám veřejné správy, je nyní možno využívat mojeID jako další identifikační prostředek soukromoprávního poskytovatele.

Sdružení CZ.NIC získalo akreditaci Ministerstva vnitra pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace mojeID, které Správa základních registrů připojila k systému národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Moje ID je tak možné využít pro služby, které požadují minimální úroveň záruk na úrovni „značná“.

Stát tím uživatelům online služeb rozšiřuje možnosti přihlašování různými způsoby. Pro služby požadující značnou úroveň záruk je to aktuálně NIA ID a mojeID, pro vysokou úroveň záruk je to pak oObčanka a čipová karta Starcos První certifikační autority.