Správa základních registrů připojila k systému národního bodu pro identifikaci a autentizaci prvního soukromoprávního poskytovatele identitních prostředků. Uživatelé online služeb veřejné správy tak mají k dispozici další způsob, jak prokazovat svoji totožnost.

Tímto poskytovatelem, který splnil podmínky stanovené zákonem o elektronické identifikaci a získal akreditaci Ministerstva vnitra pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace, je První certifikační autorita, a.s. Kvalifikovaným prostředkem na úrovni záruky „VYSOKÁ“ je kombinace komerčního identitního certifikátu a čipové karty řady Starcos 3.5 a vyšší. Vedle občanského průkazu s čipem a identifikačním certifikátem tak existuje další nástroj, který mohou uživatelé využívat pro přihlašování ke službám požadujícím tu nejvyšší úroveň záruk, tak jí definuje evropské nařízení eIDAS.