Vyhledávání


 • Měsíční statistiky ORG - březen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2022 - březen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/370-měsíční-statistiky-org-březen-2023
 • Provozní řád ISZR

  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/21-provozni-rad-iszr
 • Digitalizace veřejné správy pod jednou střechou, DIA zahajuje svou činnost.

  Od 1. dubna 2023 začíná fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem vzniku DIA je posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit...

  https://szrcr.cz/cs/archiv-novinek/367-dia-zahajuje-cinnost
 • Správci a vývojáři

  V této sekci naleznete technické informace pro orgány veřejné moci, které chtějí připojit svůj agendový informační systém k rozhraní informačního systému základních registrů a využívat tak eGon služby základních registrů a kompozitní služby. Vývojáři...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari
 • Centrální podatelna

  Informace o provozu centrální podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Digitální a informační agentuře - Správě základních registrů Centrální podatelna (adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě i na technických nosičích dat): Digitální...

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr/centrální-podatelna
 • Přihlášení k odběru dat poskytnutých subjektem údajů

  Ministerstvo vnitra spolu se Správou základních registrů provedlo od 29. 6. 2018 změnu ve způsobu poskytování údajů z registru obyvatel jiné osobě podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel/prihlaseni-k-odberu-dat
 • Nejčastější chyby při přistupování ke službám základních registrů

  Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení: 1) Agendový informační systém přistupuje k základním registrům s neplatným...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=60:nejcastejsi-chyby-pri-pristupovani-ke-sluzbam-zakladnich-registru&catid=2
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních...

  https://szrcr.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju
 • Zásady používání souborů cookies

  Nastavení cookies Úvod Webové stránky www.szrcr.cz, (dále také „web“, „webové stránky“) jsou provozovány Digitální a informační agenturou - Sekcí Správy základních registrů se sídlem Na Vápence 915/14, 13000 Praha 3. Zavazujeme se chránit a respektovat...

  https://szrcr.cz/cs/zasady-pouzivani-souboru-cookies
 • Prohlášení o přístupnosti

  Digitální a informační agentura - Sekce Správy základních registrů se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky szrcr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o...

  https://szrcr.cz/cs/prohlaseni-o-pristupnosti
 • Žádosti o informace

  Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr/zadosti-o-informace
 • Dokumenty k ROB

  Jak_číst_záznam_o_využívání_údajů_v_ROB_2.2.pdf1.01 MB Manuál_pro_obce_k_využívání_údajů_z_ROB_AISEO_AISC.pdf1.33 MB31/03/2023, 10:02

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/dokumenty-k-problematice-rob
 • Příručka RAZR pro správce AIS

  Tento dokument popisuje, jak se uživatelé mohou přihlásit do aplikace RAZR - Registrační autorita základních registrů a jakým způsobem mohou zadávat údaje, které SZR požaduje, respektive využívá při povolování přístupu informačních systémů do...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/63-příručka-razr-pro-správce-ais
 • PŘÍRUČKA PRO SPRÁVCE AIS A SSVÚ - PŘIPOJENÍ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

  Cílem této příručky je především poskytnout orgánům veřejné moci a soukromoprávním uživatelům údajů jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého agendového informačního systému / soukromoprávního systému pro využívání...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/22-příručka-pro-správce-ais-a-ssvú-připojení-k-základním-registrům
 • Podmínky připojení AIS k ISZR

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k základním registrům prostřednictvím informačního systému základních...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/70-podminky-pripojeni-ais-k-iszr
 • Občan a podnikatel

  Digitální a informační agentura (DIA) primárně poskytuje orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného oprávnění služby spojené s využíváním sdíleného datového fondu veřejné správy. Občané a firmy díky tomu nemusí základní údaje (uložené v...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel
 • Orgány veřejné moci

  Digitální a informační agentura poskytuje orgánům veřejné moci přístup k aktuálním referenčním údajům v základních registrech a údajům v dalších agendových informačních systémech veřejné správy. Jako správce národního bodu pro identifikaci a...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/organy-verejne-moci
 • O nás

  Správa základních registrů – je podřízeným útvarem Digitální a informační agentury. 1. dubna 2023 přebrala Digitální a informační agentura působnosti Správy základních registrů v oblasti základních registrů a elektronické identifikace na základě zákona...

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr/o-nas
 • Sekce SZR

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr
 • Kompozitní služby AISEO, AISEOP, AISCD a AISC

  Co jsou kompozitní služby: kompozitní služby jsou eGON služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech. Účel kompozitních služeb: kompozitní služby slouží k...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/kompozitní-služby-aiseo,-aiseop,-aiscd-a-aisc

Zobrazeno 21 - 40 z 120 nalezených