Vyhledávání


 • Vývojáři agendových informačních systémů

  Zde naleznete informace a potřebné k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů (AIS) pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů (ZR). Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu
 • Informační systém sdílené služby (ISSS/eGSB)

  Informační systém sdílené služby (ISSS) je základní rozhraní propojeného datového fondu veřejné správy. Je určen ke sdílení údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy veřejné správy (AIS). Pokud orgán veřejné moci na základě zákonného...

  https://szrcr.cz/cs/isss-egsb
 • Měsíční statistiky ORG - červen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - červen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/374-měsíční-statistiky-org-červen-2023
 • Měsíční statistiky ORG - květen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - květen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/372-měsíční-statistiky-org-květen-2023
 • Řešení potíží s přihlášením do SDM

  Máte-li problém s přihlášením do CA Service desku SZR s ověřením přes JIP, ujistěte se, že Vám lokální administrátor nastavil ve Správě dat roli Service desk manager Správy základních registrů @ Správa základních registrů. Zároveň je nutné mít správně...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/service-desk/reseni-potizi-s-prihlasenim-do-sdm
 • Service Desk

  Pro řešení servisních požadavků a incidentů slouží primárně aplikace Service Desk Manager (SDM) na adrese portal.szrcr.cz. Přístup do SDM je možný prostřednictvím autentizačních služeb JIP (přístup Orgán veřejné moci), AD (přístup Zaměstnanci DIA)...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/service-desk
 • Dokumenty k problematice ROS

  Doplnění informací k rozšíření Registru osob o doručovací adresu osoby a provozovny Rozšíření registru osob o kontaktní údaje osob ROS__oprávnění_k_novému_veřejnému_údaji_I.pdf143.61 KB...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob/dokumenty-k-problematice-ros
 • Měsíční statistiky ORG - duben 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - duben 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/371-měsíční-statistiky-org-duben-2023
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují informace o tom, jaké osobní údaje Digitální a informační agentura (dále též jen „DIA“) zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a z jakých důvodů. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů...

  https://szrcr.cz/cs/podpora-zr/ochrana-osobnich-udaju
 • Měsíční statistiky ORG - březen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2022 - březen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/370-měsíční-statistiky-org-březen-2023
 • Provozní řád ISZR

  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/21-provozni-rad-iszr
 • Digitalizace veřejné správy pod jednou střechou, DIA zahajuje svou činnost.

  Od 1. dubna 2023 začíná fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem vzniku DIA je posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit...

  https://szrcr.cz/cs/archiv-novinek/367-dia-zahajuje-cinnost
 • Správci a vývojáři

  V této sekci naleznete technické informace pro orgány veřejné moci, které chtějí připojit svůj agendový informační systém k rozhraní informačního systému základních registrů a využívat tak eGon služby základních registrů a kompozitní služby. Vývojáři...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari
 • Centrální podatelna

  Informace o provozu centrální podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Digitální a informační agentuře - Správě základních registrů Centrální podatelna (adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě i na technických nosičích dat): Digitální...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=54:podatelna&catid=2
 • Přihlášení k odběru dat poskytnutých subjektem údajů

  Ministerstvo vnitra spolu se Správou základních registrů provedlo od 29. 6. 2018 změnu ve způsobu poskytování údajů z registru obyvatel jiné osobě podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel/prihlaseni-k-odberu-dat
 • Nejčastější chyby při přistupování ke službám základních registrů

  Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení: 1) Agendový informační systém přistupuje k základním registrům s neplatným...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=60:nejcastejsi-chyby-pri-pristupovani-ke-sluzbam-zakladnich-registru&catid=2
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních...

  https://szrcr.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju
 • Zásady používání souborů cookies

  Nastavení cookies Úvod Webové stránky www.szrcr.cz, (dále také „web“, „webové stránky“) jsou provozovány Digitální a informační agenturou - Sekcí Správy základních registrů se sídlem Na Vápence 915/14, 13000 Praha 3. Zavazujeme se chránit a respektovat...

  https://szrcr.cz/cs/zasady-pouzivani-souboru-cookies
 • Prohlášení o přístupnosti

  Digitální a informační agentura - Sekce Správy základních registrů se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky szrcr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o...

  https://szrcr.cz/cs/prohlaseni-o-pristupnosti
 • Žádosti o informace

  Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=46:zadosti-o-informace&catid=2

Zobrazeno 21 - 40 z 129 nalezených