Od 1. dubna 2023 začíná fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem vzniku DIA je posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit strategické financování a zlepšit digitální úroveň České republiky v rámci Evropy. Agentura se bude věnovat například správě a vývoji Datových schránek, Portálu občana, kontaktním místům Czech POINT a Základním registrům. Jedním z prvních projektů bude také nový digitální doklad.

DIA jako ústřední orgán státní správy poskytne občanům sjednocení a zrychlení veřejných digitálních služeb napříč Českou republikou. Jedním z klíčových úkolů je zjednodušit složité procesy, se kterými se veřejnost potýká třeba při komunikaci s úřady či podáváním žádostí.

Stále totiž narážíme například na to, že i přes online podané žádosti si člověk musí některé doklady vyzvednout osobně. Díky zákonným kompetencím bude DIA moci efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní projekty. Od Ministerstva vnitra přebírá agentura Odbor eGovernmentu, Odbor hlavního architekta a Správu základních registrů. Nezávislost agentury bude zajištěna jejím nadresortní postavením a nezávislostí na řízení ministerstev i jiných úřadů. 

„V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální a informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Podle indexu Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, který vydává Evropská komise, se Česká republika v rámci EU umístila až na 19. místě z 27 zemí. V oblasti digitálních veřejných služeb dokonce až na 23. místě. Ač se v posledních letech Česká republika v digitalizaci zlepšuje, tak i nadále výrazně zaostává za průměrem EU. Problémem je i důvěra ve státní digitální služby. To vše má teď DIA změnit.