V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováním osobních údajů zde poskytnutých Digitální a informační agentura, jakožto správci, za účelem zasílání aktuálních informací o plánovaných odstávkách a omezeních provozu formou e-mailu z webových stránek Sekce Správy základních registrů. Souhlas uděluji na dobu registrace e-mailu pro odběr. Odběr lze ukončit a souhlas odvolat na formuláři umístěném na odkaz na stránku pro odhlášení z odběru.

Digitální a informační agentura, jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami.

Jsem si vědom toho, že bez souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel mi nemohou být poskytovány aktuální informace z webových stránek Sekce Správy základních registrů.

Vím, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to bez udání důvodu. Beru na vědomí, že jeho odvolání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl udělen.