Vyhledávání


 • Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z evidence obyvatel na základě žádosti fyzické osoby

  Údaje ze základního registru obyvatel (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) poskytuje Ministerstvo vnitra (§ 20). Žádost lze podat (§ 58): elektronicky - formulář Ministerstva vnitra v listinné podobě - kterémukoliv obecnímu úřadu obce s...

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/poskytovani-udaju-z-rob-a-iseo-na-zadost
 • Časté dotazy ROS

  Může agendový systém orgánu veřejné moci veřejně dostupná data z ROS, RUIAN, získaná na základě aktualizací ze základních registrů, volně předávat jiným informačním systémům veřejné správy a provozním systémům, které úřad provozuje? Orgán veřejné moci...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob/caste-dotazy-ros
 • Integrovaný agendový informační systém ROS

  ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS) je centrální webové řešení v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob/integrovany-agendovy-informacni-system-ros
 • Měsíční statistiky ORG - červen 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/77-mesicni-statistiky-org-cerven-2019
 • Editační agendové systémy registru obyvatel

  Prostřednictvím agendových informačních systémů jsou do registru obyvatel (ROB) editovány údaje o fyzických osobách. Je v nich vedeno více údajů o fyzických osobách (např. údaj o rodném čísle, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, údaj o...

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/editacni-agendove-systemy
 • Související legislativa

  Právní předpisy vztahující se k působnosti Správy základních registrů: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 181/2014 Sb., o...

  https://szrcr.cz/cs/podpora-zr/souvisejici-legislativa
 • Referenční údaje v základních registrech

  Referenční údaje jsou definovány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v aktuálním znění ( Co jsou to referenční údaje: §2 b) referenčním údajem je údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj, §4 (4) Referenční...

  https://szrcr.cz/cs/referencni-udaje
 • Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k základním registrům

  Popis chyby Dopad Doporučení k nápravě Nesprávně vyplněné identifikační položky ve volání služeb, např. agenda, OVM, subjekt, důvod/účel… Volání služby může být zamítnuto Při nevyplnění důvodu/účelu čelí zbytečně OVM, SZR a správci ZR zvýšenému počtu...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=61:nejcastejsi-chyby-v-konfiguraci-a-implementaci-ais-pro-pristup-k-zakladnim-registrum&catid=2
 • Ing. Radovan Pártl - ředitel odboru provozu IKT

  Titul, jméno a příjmení: Ing. Radovan PÁRTL Dosažené vzdělání: Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš Praxe: od roku 2012 Správa základních registrů 2011 až 2012 OSVČ do roku 2010 Armáda České republiky

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=53:ing-radovan-partl-reditel-odboru-provozu-ikt&catid=2
 • Ing. Libor Kalenský - ředitel odboru správy a rozvoje

  Titul, jméno a příjmení: Ing. Libor Kalenský Dosažené vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronické počítače The Open University United Kingdom, Professional Certificate in Management, Business...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=52:ing-libor-kalensky-reditel-odboru-spravy-a-rozvoje&catid=2
 • Ing. Roman Czendlik - ředitel odboru back office SZR

  Titul, jméno a příjmení: Mgr. Ing. Roman Czendlik Dosažené vzdělání: Vysokoškolské VŠB TU v Ostravě (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů). Slezská univerzita v Opavě (Obchodně...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=51:ing-roman-czendlik-reditel-odboru-back-office-szr&catid=2
 • Nabídka volných míst

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=49:nabidka-volnych-mist&catid=2
 • ORG - Převodník identifikátorů

  Informační systém ORG jako součást systému základních registrů zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů. Správcem a provozovatele tohoto systému je na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru
 • RSS

  Co je RSS ? RSS je technologie, která umožňuje automatizované přebírání informací o novinkách a aktualizacích na www stránkách. Je určena lidem, kteří chtějí být rychle informováni o změnách na oblíbených www stránkách, bez jejich opakovaného...

  https://szrcr.cz/cs/rss
 • Skupiny uživatelů

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=39:skupiny-uzivatelu&catid=2
 • Základní informace

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=38:zakladni-informace&catid=2
 • ORG - převodník

  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změna zákonem č. 100/2010 Sb., přinesl Úřadu pro ochranu osobních údajů nový úkol: do 30. 6. 2012 vytvořit Informační systém ORG jako součást systému základních registrů, která zajišťuje procesy...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=34:org-prevodnik&catid=2
 • Často kladené dotazy (FAQ)

  https://szrcr.cz/cs/casto-kladene-dotazy-faq
 • Upozornění e-mailem

  Proč se registrovat? Registrací získáte možnost pravidelně odebírat aktuální informace o plánovaných odstávkách a omezeních provozu formou e-mailu. {rsform 3}

  https://szrcr.cz/cs/novinky-e-mailem
 • Informační systém základních registrů

  Informační systém základních registrů (ISZR) slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči...

  https://szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru

Zobrazeno 101 - 120 z 129 nalezených