Vyhledávání


 • Ing. Libor Kalenský - ředitel odboru správy a rozvoje

  Titul, jméno a příjmení: Ing. Libor Kalenský Dosažené vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronické počítače The Open University United Kingdom, Professional Certificate in Management, Business...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=52:ing-libor-kalensky-reditel-odboru-spravy-a-rozvoje&catid=2
 • Ing. Roman Czendlik - ředitel odboru back office SZR

  Titul, jméno a příjmení: Mgr. Ing. Roman Czendlik Dosažené vzdělání: Vysokoškolské VŠB TU v Ostravě (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů). Slezská univerzita v Opavě (Obchodně...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=51:ing-roman-czendlik-reditel-odboru-back-office-szr&catid=2
 • Nabídka volných míst

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=49:nabidka-volnych-mist&catid=2
 • ORG - Převodník identifikátorů

  Informační systém ORG jako součást systému základních registrů zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů. Správcem a provozovatele tohoto systému je na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru
 • RSS

  Co je RSS ? RSS je technologie, která umožňuje automatizované přebírání informací o novinkách a aktualizacích na www stránkách. Je určena lidem, kteří chtějí být rychle informováni o změnách na oblíbených www stránkách, bez jejich opakovaného...

  https://szrcr.cz/cs/rss
 • Skupiny uživatelů

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=39:skupiny-uzivatelu&catid=2
 • Základní informace

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=38:zakladni-informace&catid=2
 • ORG - převodník

  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změna zákonem č. 100/2010 Sb., přinesl Úřadu pro ochranu osobních údajů nový úkol: do 30. 6. 2012 vytvořit Informační systém ORG jako součást systému základních registrů, která zajišťuje procesy...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=34:org-prevodnik&catid=2
 • Často kladené dotazy (FAQ)

  https://szrcr.cz/cs/casto-kladene-dotazy-faq
 • Upozornění e-mailem

  Proč se registrovat? Registrací získáte možnost pravidelně odebírat aktuální informace o plánovaných odstávkách a omezeních provozu formou e-mailu. {rsform 3}

  https://szrcr.cz/cs/novinky-e-mailem
 • Informační systém základních registrů

  Informační systém základních registrů (ISZR) slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči...

  https://szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního...

  https://szrcr.cz/cs/registr-uzemni-identifikace-adres-a-nemovitosti
 • Registr práv a povinností

  Registr práv a povinností (RPP, celý název je základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností) slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu...

  https://szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti
 • Registr obyvatel

  V registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o státních občanech České republiky, cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanech jiných...

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel
 • Chybová hlášení

  Tento dokument sumarizuje a popisuje aplikační a systémové chyby, které vrací ISZR v hlavičce odpovědi a v aplikační části odpovědi na volání eGON služby, jestliže se při jejím zpracování vyskytla nějaká chyba.

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/20-chybova-hlaseni
 • Národní bod

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=14:e-identita&catid=2
 • Kontakty

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr/kontakty
 • Dostupnost

  Počty transakcí Dostupnost základních registrů v % za posledních 24h Počty transakcí vůči základním registrům Svislá osa = počet transakcí v ZR Vodorovná osa = čas (konkrétní časový údaj včetně hodnoty se objeví při najetí myší na sloupec v grafu)...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/dostupnost
 • Služby

  https://szrcr.cz/cs/sluzby
 • Chyba 404 - stránka nenalezena

  Jak můžete pokračovat: Zkontrolujte adresu a zkuste to znovu, je možné, že byla adresa špatně zadaná. Pokračujte výběrem jiné stránky z mapy webu, požadovaná stránka mohla být odstraněna, přejmenována nebo není dočasně dostupná. Vyzkoušejte vyhledávání...

  https://szrcr.cz/cs/404

Zobrazeno 101 - 120 z 120 nalezených