Vyhledávání


 • Měsíční statistiky ORG - květen 2020

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/159-měsíční-statistiky-org-květen-2020
 • Měsíční statistiky ORG - duben 2020

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/153-měsíční-statistiky-org-duben-2020
 • Měsíční statistiky ORG - březen 2020

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - březen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/150-měsíční-statistiky-org-březen-2020
 • Měsíční statistiky ORG - únor 2020

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2019 - únor 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/145-měsíční-statistiky-org-únor-2020
 • Měsíční statistiky ORG - leden 2020

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2019 - leden 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/140-měsíční-statistiky-leden-2020
 • Měsíční statistiky ORG - prosinec 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/132-měsíční-statistiky-org-prosinec-2019
 • Měsíční statistiky ORG - listopad 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/130-měsíční-statistiky-org-listopad-2019
 • Měsíční statistiky ORG - říjen 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/129-měsíční-statistiky-org-říjen-2019
 • Měsíční statistiky ORG - září 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/111-měsíční-statistiky-org-září-2019
 • Měsíční statistiky ORG - srpen 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/104-měsíční-statistiky-org-srpen-2019
 • Měsíční statistiky ORG - červenec 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červenec 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/88-mesicni-statistiky-org-cervenec-2019
 • Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z evidence obyvatel na základě žádosti fyzické osoby

  Údaje ze základního registru obyvatel (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) poskytuje Ministerstvo vnitra (§ 20). Žádost lze podat (§ 58): elektronicky - formulář Ministerstva vnitra v listinné podobě - kterémukoliv obecnímu úřadu obce s...

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/poskytovani-udaju-z-rob-a-iseo-na-zadost
 • Časté dotazy ROS

  Může agendový systém orgánu veřejné moci veřejně dostupná data z ROS, RUIAN, získaná na základě aktualizací ze základních registrů, volně předávat jiným informačním systémům veřejné správy a provozním systémům, které úřad provozuje? Orgán veřejné moci...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob/caste-dotazy-ros
 • Integrovaný agendový informační systém ROS

  ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS) je centrální webové řešení v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob/integrovany-agendovy-informacni-system-ros
 • Měsíční statistiky ORG - červen 2019

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/77-mesicni-statistiky-org-cerven-2019
 • Editační agendové systémy registru obyvatel

  Prostřednictvím agendových informačních systémů jsou do registru obyvatel (ROB) editovány údaje o fyzických osobách. Je v nich vedeno více údajů o fyzických osobách (např. údaj o rodném čísle, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, údaj o...

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/editacni-agendove-systemy
 • Související legislativa

  Právní předpisy vztahující se k působnosti Správy základních registrů: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 181/2014 Sb., o...

  https://szrcr.cz/cs/sekce-szr/souvisejici-legislativa
 • Referenční údaje v základních registrech

  Referenční údaje jsou definovány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v aktuálním znění ( Co jsou to referenční údaje: §2 b) referenčním údajem je údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj, §4 (4) Referenční...

  https://szrcr.cz/cs/referencni-udaje
 • Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k základním registrům

  Popis chyby Dopad Doporučení k nápravě Nesprávně vyplněné identifikační položky ve volání služeb, např. agenda, OVM, subjekt, důvod/účel… Volání služby může být zamítnuto Při nevyplnění důvodu/účelu čelí zbytečně OVM, SZR a správci ZR zvýšenému počtu...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=61:nejcastejsi-chyby-v-konfiguraci-a-implementaci-ais-pro-pristup-k-zakladnim-registrum&catid=2
 • Ing. Radovan Pártl - ředitel odboru provozu IKT

  Titul, jméno a příjmení: Ing. Radovan PÁRTL Dosažené vzdělání: Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš Praxe: od roku 2012 Správa základních registrů 2011 až 2012 OSVČ do roku 2010 Armáda České republiky

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=53:ing-radovan-partl-reditel-odboru-provozu-ikt&catid=2

Zobrazeno 81 - 100 z 120 nalezených