Vyhledávání


 • Žádosti o informace

  Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=46:zadosti-o-informace&catid=2
 • Dokumenty k ROB

  Jak_číst_záznam_o_využívání_údajů_v_ROB_2.2.pdf1.01 MB Manuál_pro_obce_k_využívání_údajů_z_ROB_AISEO_AISC.pdf1.33 MB31/03/2023, 10:02

  https://szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/dokumenty-k-problematice-rob
 • Příručka RAZR pro správce AIS

  Tento dokument popisuje, jak se uživatelé mohou přihlásit do aplikace RAZR - Registrační autorita základních registrů a jakým způsobem mohou zadávat údaje, které SZR požaduje, respektive využívá při povolování přístupu informačních systémů do...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/63-příručka-razr-pro-správce-ais
 • PŘÍRUČKA PRO SPRÁVCE AIS A SSVÚ - PŘIPOJENÍ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

  Cílem této příručky je především poskytnout orgánům veřejné moci a soukromoprávním uživatelům údajů jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého agendového informačního systému / soukromoprávního systému pro využívání...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/22-příručka-pro-správce-ais-a-ssvú-připojení-k-základním-registrům
 • Podmínky připojení AIS k ISZR

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k základním registrům prostřednictvím informačního systému základních...

  https://szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/70-podminky-pripojeni-ais-k-iszr
 • Občan a podnikatel

  Digitální a informační agentura (DIA) primárně poskytuje orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného oprávnění služby spojené s využíváním sdíleného datového fondu veřejné správy. Občané a firmy díky tomu nemusí základní údaje (uložené v...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel
 • Orgány veřejné moci

  Digitální a informační agentura poskytuje orgánům veřejné moci přístup k aktuálním referenčním údajům v základních registrech a údajům v dalších agendových informačních systémech veřejné správy. Jako správce národního bodu pro identifikaci a...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/organy-verejne-moci
 • O nás

  Správa základních registrů – je podřízeným útvarem Digitální a informační agentury. 1. dubna 2023 přebrala Digitální a informační agentura působnosti Správy základních registrů v oblasti základních registrů a elektronické identifikace na základě zákona...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=10:o-nas&catid=2
 • Sekce SZR

  https://szrcr.cz/cs/podpora-zr
 • Kompozitní služby AISEO, AISEOP, AISCD a AISC

  Co jsou kompozitní služby: kompozitní služby jsou eGON služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech. Účel kompozitních služeb: kompozitní služby slouží k...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/kompozitní-služby-aiseo,-aiseop,-aiscd-a-aisc
 • Seznam právnických a podnikajících fyzických osob přihlášených k odběru údajů poskytnutých subjektem údajů

  IČO Název subjektu přihlášeného k odběru poskytovaných referenčních údajů 72054506 Správa základních registrů 00277410 Obec Strakov 86969994 Ing. Zdeněk Ptáček 00576948 Obec Staré Město 28603001 Europe Easy Energy a.s. 27386732 BOHEMIA ENERGY entity...

  https://szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel/seznam-prihlasenych-k-odberu-dat
 • Registr osob

  Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, zkráceněregistr osob(dále též„ROS“), slouží k evidenci osob uvedených v § 25 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále též...

  https://szrcr.cz/cs/registr-osob
 • Měsíční statistiky ORG - únor 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2022 - únor 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/363-měsíční-statistiky-org-únor-2023
 • Výroční zprávy

  Výroční_zpráva_Správy základních registrů_za_rok_2022.pdf797.81 KB Výroční_zpráva_Správy základních registrů_za_rok_2021.pdf1.05 MB Výroční zpráva Správy základních registrů za rok 2020.pdf 868.89 KB Výroční zpráva Správy základních...

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=48:vyrocni-zpravy-2&catid=2
 • Dokumenty k problematice RPP

  Manuál AIS RPP Působnostní Kompendium ohlášení agendy editující ROS.pdf133.93 KB08/03/2022, 10:12 Kompendium_vyplneni_sluzeb_do_ohlaseni_agendy.pdf445.48 KB17/09/2020, 09:10 Kompendium_oznámení_výkonu_agendy_OVM.pdf398.21 KB28/06/2022, 13:27...

  https://szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti/dokumenty-k-problematice-rpp
 • Měsíční statistiky ORG - leden 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2022 - leden 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/355-měsíční-statistiky-org-leden-2023
 • Protikorupční program

  Interní protikorupční program Správy základních registrů je vydáván v souladu s pokynem, č. 33/2019 ministra vnitra ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra....

  https://szrcr.cz/cs/?view=article&id=57:protikorupcni-program&catid=2
 • Měsíční statistiky ORG - prosinec 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/343-měsíční-statistiky-org-prosinec-2022
 • Měsíční statistiky ORG - listopad 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/332-měsíční-statistiky-org-listopad-2022
 • Měsíční statistiky ORG - říjen 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/331-měsíční-statistiky-org-říjen-2022

Zobrazeno 41 - 60 z 130 nalezených