Ověřovací PAIS (OPAIS)

OPAIS je simulátor PAIS připojený jako publikátor (pro čtení) a správce údajů (pro zápis) k testovacímu prostředí ISSS.

Tento OPAIS mohou využít oprávnění konzumenti, čtenářské a zdrojové AISy, pro ověření pochopení fungování služeb, které ISSS vystavuje.

Podmínky čtenářského nebo zdrojového AISu pro použití OPAIS:

  • Certifikát pro přístup do testovacího prostředí ZR
  • Pro testovací prostředí ZR má registrovanou minimálně jednu KIVS IP adresu
  • Existuje alespoň jedna agenda, kterou má AIS povolenou v testovacím prostředí ZR

 

 pdfOverovaci_PAIS_v1.00.pdf440.55 KB03/07/2024, 12:58
 pdfOverovaci_PAIS_Testovaci data_v1.00.pdf589.25 KB03/07/2024, 14:58

 

Zkušební volání lze provádět např. pomocí nástroje Apache JMeter, SoapUI.