NázevPŘÍRUČKA PRO SPRÁVCE AIS A SSVÚ - PŘIPOJENÍ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM
Typ
Velikost
Datum31. 03. 2023

Cílem této příručky je především poskytnout orgánům veřejné moci a soukromoprávním uživatelům údajů jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého agendového informačního systému / soukromoprávního systému pro využívání údajů k základním registrům.

verze 2.6, duben 2023