Titul, jméno a příjmení:   Ing. Radovan PÁRTL 

Dosažené vzdělání: Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš

Praxe: 

  • od roku 2012  Správa základních registrů
  • 2011 až 2012  OSVČ 
  • do roku 2010   Armáda České republiky