Titul, jméno a příjmení: Mgr. Ing. Roman Czendlik

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské

  •  VŠB TU v Ostravě (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů).
  • Slezská univerzita v Opavě (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika a správa).
  • VŠFS v Praze (obor Právní aspekty veřejné správy).

Praxe:

  • Správa základních registrů – ředitel odboru back office SZR, od 5/2014 – dosud,
  • ENVIFORM a.s. – vedoucí oddělení, zkušební technik specialista, 1/2011 – 4/2014,
  • Třinecké železárny, a.s. - zkušební technik specialista, metodik, 10/1999 – 12/2010.