Interní protikorupční program Správy základních registrů je vydáván v souladu s pokynem, č. 33/2019 ministra vnitra ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra.

pdfInterní protikorupční program SZR.pdf531.78 KB

pdfPříloha č. 1: Seznam korupčních rizik.pdf333.96 KB