nterní protikorupční program SZR je vydáván na základě Pokynu č. 1/2015 ministra vnitra ze dne 20. listopadu 2014, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pokynu č. 66/2015, Pokynů ministra vnitra č. 19/2016 ze dne 4. prosince 2015 a 17. 5. 2016 a Pokynu č. 16/2018 ze dne 14. května 2018 a Pokynu ministra vnitra č. 3 ze dne 15. ledna 2019, kterými se tento Pokyn mění.

pdfInterní protikorupční program SZR.pdf531.78 KB

pdfPříloha č.1: Pokyn ministra vnitra.pdf333.10 KB

pdfPříloha č. 2: Seznam korupčních rizik.pdf333.96 KB