1. ISO 9001:2015: Systém managementu kvality pro oblast správy a podporu provozu IT systémů

    ISO 9001 2015
  2.  

  3. ISO/IEC 20000-1:2011: Systém managementu poskytování ICT služeb organizace

    ISO/IEC20000-1:2011
  4.  

  5. ISO/IEC 27001:2013: Systém managementu bezpečnosti informací 

    ISO/IEC 27001:2013

Manažerem kvality byl jmenován Mgr. Ing. Roman Czendlik

 

pdfZpráva z přezkumu plnění kritérií za rok 2020.pdf6 107 KB