Úplný oficiální název: Správa základních registrů

Důvod a způsob založení: Správa základních registrů je správní úřad zřízený zákonem č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Správa základních registrů je organizační složkou státu.

V čele Správy základních registrů stojí ředitel úřadu, kterého jmenuje ministr vnitra.

Organizační struktura SZR:

a) Ředitel SZR - Ing. Michal Pešek

a. Oddělení bezpečnosti - vedoucí oddělení - Ing. Josef Schovajsa

b. Oddělení architektury a analýzy - vedoucí oddělení - Josef Knotek

b) Odbor back office SZR - ředitel odboru - Mgr. Ing. Roman Czendlik

a. Oddělení ekonomické a majetkové - vedoucí oddělení - Ing. Lucie Petrová

b. Oddělení administrativní podpory - vedoucí oddělení - Blanka Škarecká, DiS.

c. Oddělení právní - vedoucí oddělení - Mgr. Adolf Veith

c) Odbor správy a rozvoje - ředitel odboru - Ing. Libor Kalenský

a. Oddělení správních činností - vedoucí oddělení - Mgr. Petr Frendlovský

b. Oddělení řízení projektů a změn - vedoucí oddělení - Ing. Josef Kroupa

d) Odbor provozu IKT - ředitel odboru - Ing. Radovan Pártl

a. Oddělení Service Desk - vedoucí oddělení - Ing. Igor Jeřábek

b. Oddělení řízení provozu IS - vedoucí oddělení - Petr Uhlíř, MSc.

c. Oddělení certifikačních autorit - vedoucí oddělení - Ing. Jitka Válová

 

Rozpočet Správy základních registrů

Kontakty

Elektronická podatelna

IČO: 72054506

DIČ: CZ 72054506

Správa základních registrů není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 5600881/0710.

Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, opravné prostředky, stížnosti, sazebník úhrad

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Ochrana osobních údajů

Výroční zprávy

Interní protikorupční program SZR

pdfPolitika Správy základních registrů.pdf264.91 KB

Certifikace ISO