Praha 24. června 2019

     Ředitel Správy základních registrů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent oddělení service desk, ID 30356546 v oboru služby 36. Informační a komunikační technologie.

Praha 3. června 2019

      Ředitel Správy základních registrů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správních činností v oboru služby 33. Systém veřejné správy.