Pokud chce některý z orgánů veřejné moci (OVM) připojit svůj agendový informační systém (AIS) k informačnímu systému základních registrů (ISZR) a využívat tak služby základních registrů, musí vyplnit žádost pomocí jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR)

Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu:

 Uživatelská příručka pro přihlášení a práci s RAZR
pdfPostup_pro_vytvoření_žádosti_o_digitální_certifikát_verze_2_4.pdf916.86 KB18/05/2020, 07:15
 
pdfPodmínky pro připojení AIS k ISZR verze 2.09.pdf2.26 MB
pdfBezpečnostní_požadavky_na_AIS_-_v1_13.pdf156.09 KB
pdfSíťová konektivita ISZR v 1_16.pdf163.23 KB01/10/2019, 07:49
pdfCertifikační_politika_SZR.pdf758.45 KB
pdfCertifikáty a jejich použití verze 1_19.pdf620.07 KB
pdfSdílení připojení AIS k ZR verze 2.5.pdf525.53 KB
txtcertreq.txt
zipWin32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip 
zipWin64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip

Platné certifikáty CA je možné stáhnout:

pdfHASH hodnoty certifikátů.pdf 
 txtcheckSum.txt

Pokud máte problém s připojením vašeho AIS ke službám základních registrů, zkuste se podívat na nejčastější chyby, kterých je možné se dopustit při přistupování ke službám základních registrů nebo na nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k základním registrům