ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS) je centrální webové řešení v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém. ROS-IAIS je editorům ROS nabízen bezplatně, zaručuje potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití postačuje připojení k internetu.
ROS-IAIS se doporučuje využívat, pokud agenda nemá vlastní informační systém pro evidenci osob, nebo pokud přímé napojení na systém základních registrů není efektivní z důvodu malého množství evidovaných osob a malé frekvence prováděných změn. ROS-IAIS lze také použít jako dočasné řešení, které umožní odsunout úpravu vlastních informačních systémů na pozdější období.

ROS-IAIS plní následující funkce:

 1. Správa systému
  Funkce pro administrátora IAIS ROS, systémové funkce zajišťující přístup k datům a funkcím systému a kontrolní a monitorovací funkce.
 2. Správa agendy
  Funkce pro uživatele v roli administrátora konkrétní agendy.
 3. Editace/užití agendy
  Funkce pro editory - editaci osob, kontrolu a schvalování návrhů změn údajů osob. Funkce pro zobrazování přehledů s údaji osob a především exporty do formátů, které umožní načíst evidované informace do externích systémů.
 4. Zajištění konzistence dat se ZR
  Funkce pro zajištění konzistence údajů v agendě s měnícím se stavem v jednotlivých základních registrech (RUIAN, ROB a ROS).